Prvi put biraš?

A, koliko znaš o izborima?

O kvizu

Kviz je nastao u okviru projektne aktivnosti "Prvi put biram!" koja podrazumijeva edukaciju mladih birača i biračica iz Bosne i Hercegovine koji su navršili ili će navršiti 18 godina prije izbora (Lokalnih 2020. i Općih 2022.) o izborima, načinu glasanja, ulozi izborne administracije i posmatrača/ica, kao i važnosti njihovog učešča u izbornom procesu. Cilj ovog kviza je motivacija svih građana i građanki da izađu na predstojeće Lokalne izbore 2020. te da testiraju svoje znanje o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini u konkurenciji sa svim starosnim generacijama.

Rang lista

Rang Ime i prezime Tačno Vrijeme
1 Nevzet Kovačević 8 01:20
2 Belma Marić 8 01:20
3 Kerim Demiri 8 01:23
4 Ivana Vasić 8 01:23
5 Kenan Ramić 8 01:25
6 Dženan Muhić 8 01:28
7 Ibrahim Hrustić 8 01:32
8 Alma Kadrić 8 01:32
9 Ведран Срдић 8 01:34
10 Vukoja Ivana 8 01:36
11 Edina Garibovic 8 01:38
12 Damir Kavazović 8 01:38
13 Ademir Tulumović 8 01:40
14 Senad Vulcan Beširević 8 01:40
15 Ademir Hrelja 8 01:43
16 Ajla Kustura 8 01:44
17 Emir Mesinovic 8 01:47
18 Gana Gana 8 01:52
19 Adis Suljičić 8 01:53
20 Nikola Kandić 8 01:55
21 Nedim Jahić 8 01:57
22 Gabrijela Mioč 8 01:57
23 Alden Sinanović 8 01:58
24 Ady Redjan 8 02:01
25 Markus Markusen 8 02:04
26 Vehbija Poljić 8 02:10
27 Smajic Mirza 8 02:10
28 Elsadat Sekic 8 02:12
29 Kubinek Zlatko Anto 8 02:14
30 Almin Muftić 8 02:20
31 Mirel Hodžić 8 02:20
32 Aldina Aličić 8 02:23
33 Anto Totić 8 02:25
34 Bošković Mihajlo 8 02:31
35 Sinanudin Topčić 8 03:06
36 Dino Dautcehajic 7 01:56
37 Alma Mahmutovic 7 02:10
38 Ajdin Ado Hasančić 7 02:11
39 Tomić Kristijan 7 02:19
40 Mirzo Spahic 6 02:15
41 Darko Trbara 5 02:22
42 Zana Cahut 2 03:11
43 Davian Villan 1 02:40

Uslovi korištenja

Edukativni kviz o izborima je namijenjen prvenstveno mladima koji do sada nisu izlazili na izbore, ili su tek nedavno navršili 18 godina starosti, te stekli pravo da izađu na izbore. Saznajte koliko znate o izborima, načinu glasanja i koji ste na rang listi u Bosni i Hercegovini.

Kviz "Prvi put biram!" realizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom" u okviru projekta “Sistemska transparentnost u izborom procesu” (STEP) kojeg finansira Evropska unija.

Ovaj kviz je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije “Pod lupom” i ne odražava nužno stajališta Evropske unije.