15

1. Šta predstavlja tzv. „porodično glasanje“ koje nije dozvoljeno?