15

1. Kako se glasa za načelnika/icu općine/opštine, odnosno gradonačelnika/icu?