15

1. Ko daje biraču glasačke listiće na biračkom mjestu?