Prvi put biraš?

A, koliko znaš o izborima?

O kvizu

Kviz je nastao u okviru projektne aktivnosti "Prvi put biram!" koja podrazumijeva edukaciju mladih birača i biračica iz Bosne i Hercegovine koji su navršili ili će navršiti 18 godina prije izbora (Lokalnih 2016 i Općih 2018) o izborima, načinu glasanja, ulozi izborne administracije i posmatrača/ica, kao i važnosti njihovog učešča u izbornom procesu, Koalicija je kreirala edukativno-zabavni kviz o izborima. Cilj ovog kviza je motivacija svih građana i građanki da izađu na predstojeće Opće izbore 2018 te da testiraju svoje znanje o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini u konkurenciji sa svim starosnim generacijama.

"Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije "Pod lupom" i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije."

"Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije "Pod lupom" i ne odražava stavove USAID-a ili američke Vlade."

Nagrade

Za najbolje osigurane su 23 nagrade. Pravo na prve tri vrijedne nagrade imaju najbolje plasirani koji do sada nisu ostvarili svoje biračko pravo odnosno oni koji će ove godine prvi put izaći na izbore.

Preostalih 20 nagrada mogu osvojiti sve ostale starosne generacije. Takmičenje traje do 02.10. nakon čega će biti objavljena finalna rang lista i dodjeljene nagrade.

Rang lista

Rang Ime i prezime Tačno Vrijeme
1 Belma Marić 8 01:11
2 Muhamed Čolaković 8 01:13
3 Alma Hidic 8 01:13
4 Nermin Salkić 8 01:13
5 Tamara Kojić 8 01:14
6 Armen Horman 8 01:14
7 Fatka Šić 8 01:14
8 Amra Selimović 8 01:14
9 Sara Kljajić 8 01:14
10 Namik Lojić 8 01:15
11 Amina Sadiku 8 01:15
12 Madzid Abaza 8 01:15
13 Adela Krijestarac 8 01:15
14 Mirza Bašić 8 01:15
15 Ismar Kalesić 8 01:16
16 Emel Brkan 8 01:16
17 Adnan Andelic 8 01:16
18 Amina K. 8 01:16
19 Melika Džabija 8 01:17
20 Zumra Selimović 8 01:17
21 Lejla Karabeg 8 01:17
22 Eldin Mujkanović 8 01:17
23 Semir Muhić 8 01:17
24 Dervo Marić 8 01:17
25 Dajana Modić 8 01:18
26 Benjamin Muminović 8 01:18
27 Emina Sarajlić 8 01:18
28 Benjamin Mehic 8 01:18
29 Semir Jusić 8 01:19
30 Anja Ilić 8 01:19
31 Nevzet Kovacevoic 8 01:19
32 Belma Belma 8 01:19
33 Tarik Halać 8 01:19
34 Zerin Lekić 8 01:19
35 Tarik Halać 8 01:19
36 Mugdim Đuliman 8 01:19
37 Nejra Fejzović 8 01:20
38 Aleksandar Toprek 8 01:20
39 Aleksandar Pantelić 8 01:20
40 Amina Omanović 8 01:21
41 Senad Čehajić 8 01:21
42 Denis Ivanović 8 01:21
43 Azra Fejzić 8 01:21
44 Jamina Halilović 8 01:21
45 Selma Bajrektarević 8 01:22
46 Amila Husic 8 01:22
47 Bahira Ahmetović 8 01:22
48 Amina Zalihić 8 01:22
49 Sureja kovačević 8 01:22
50 Anesa Fejzic 8 01:22
51 Resul Čehajić 8 01:23
52 Nerma Topalović 8 01:23
53 Amel Sućeska 8 01:24
54 Emina Ismajilefendic 8 01:24
55 Emir Ismajilefendic 8 01:24
56 Adi Kazic 8 01:24
57 Vladimir Savić 8 01:24
58 Hamid Sadiković 8 01:24
59 Almina Muminović 8 01:24
60 Vildana Gačanović 8 01:24
61 Alen Zulčić 8 01:25
62 Mernisa Begić 8 01:25
63 Semir Karic 8 01:25
64 Ajla Babahmetović 8 01:26
65 Tarik Karup 8 01:26
66 AMINA DŽABIJA 8 01:26
67 Emica Laličić 8 01:26
68 Benjamin Odobašić 8 01:26
69 Emina Terko 8 01:26
70 Dzenan Muhic 8 01:27
71 Semir Muhić 8 01:27
72 Anela Kadrić 8 01:27
73 Miroslav Jovic 8 01:27
74 Petar Praštalo 8 01:27
75 Dženit Vildić 8 01:27
76 Meho Sejdinovic 8 01:28
77 Adna Šaković 8 01:28
78 vernes comor 8 01:28
79 Alen Radić 8 01:28
80 Edis Gijo 8 01:28
81 Emir Zukić 8 01:28
82 Merima Mulagić 8 01:28
83 Senahid Begić 8 01:28
84 Nezir Begović 8 01:28
85 Šejla Mašić 8 01:28
86 Aida Bevrnja 8 01:29
87 Irma Handabaka 8 01:29
88 Vinka Čoko 8 01:29
89 Haris Cehic 8 01:29
90 Amina Botić 8 01:30
91 Amina Šabić 8 01:30
92 Mehmed Ibrišimović 8 01:30
93 Omar Beba 8 01:30
94 Elmedin Delić 8 01:30
95 Dženisa Memić 8 01:30
96 Adil Karadža 8 01:30
97 Aleksandar Petrović 8 01:30
98 Emir Jahic 8 01:30
99 Almir Handabaka 8 01:31
100 Sara Gluhić 8 01:31
101 Senida Topalović 8 01:31
102 Šejla Avdić 8 01:31
103 Милан Кецман 8 01:31
104 Tanja Pavličević 8 01:31
105 Medina Arzić 8 01:31
106 Ammar Veljagić 8 01:31
107 Nijaz Ćehaja 8 01:32
108 Ema Laličić 8 01:32
109 Belma Smlatić Harčević 8 01:32
110 Mulalić Azra 8 01:32
111 Gorana Ristic 8 01:32
112 Faris Bičo 8 01:32
113 Medina Krupalija 8 01:32
114 Petrović Aleksandar 8 01:32
115 Isak Tufekčić 8 01:33
116 Ranka Mikoljić 8 01:33
117 Emina Murtić 8 01:33
118 Luka Kavelj 8 01:33
119 Jasmina Jahic 8 01:33
120 Marija Vrhovac 8 01:33
121 Petra Zelenika 8 01:33
122 Ibrahim Helja 8 01:33
123 Šejma Mlaćo 8 01:33
124 Almir Lugonja 8 01:33
125 Elma Opačin 8 01:34
126 Amina Begagić 8 01:34
127 Iris Mekinjic 8 01:34
128 ANEL IKANOVIĆ 8 01:34
129 Mario Šilić 8 01:35
130 Miodrag Vasiljevic 8 01:35
131 Ilma Okanovic 8 01:35
132 Slađana Babičić 8 01:36
133 Ammar Konjhodžić 8 01:36
134 Hamza Delic 8 01:36
135 Rade Popović 8 01:36
136 Mirza Catibusic 8 01:36
137 Belmin Hinovic 8 01:37
138 Emina Mehmedović 8 01:37
139 Medina Pelja 8 01:37
140 Alem Šuta 8 01:37
141 Tijana Stojković 8 01:37
142 Mirnes Ćerimović 8 01:38
143 Elmedina Kasic 8 01:38
144 Andrea Jevric 8 01:38
145 Adnan Tupani 8 01:38
146 Aleksandar Obradovic 8 01:38
147 Proba Test 8 01:39
148 Enver Gluhić 8 01:39
149 Emina Razić 8 01:39
150 Amir Krehić 8 01:39
151 Elma Alić 8 01:39
152 Velagić Lamija 8 01:39
153 Asim Ibric 8 01:39
154 Antonela Lukić 8 01:39
155 Irena Subotic 8 01:40
156 Ajsa Delic 8 01:40
157 Faruk Gutić 8 01:40
158 Eldar Imširović 8 01:40
159 Gabriela Ćorić 8 01:40
160 Ida Tokalić 8 01:40
161 Emir Mujanovic 8 01:40
162 Ilvana Hatibovic 8 01:40
163 Emina Šehić 8 01:40
164 Marijana Cvijanovic 8 01:40
165 Osman Repeša 8 01:40
166 Semir Muhić 8 01:40
167 Nihad Ćulah 8 01:40
168 Faris Mušić 8 01:41
169 Amina Neretljak 8 01:41
170 Armin Taslaman 8 01:41
171 Emir Pita 8 01:41
172 Aida Mrđanović 8 01:41
173 Edis Bajrić 8 01:41
174 Ajdin Gosto 8 01:41
175 Dino Suljić 8 01:41
176 Lejla Lavić 8 01:41
177 Aida Đulić 8 01:42
178 Maid Bajramovic 8 01:42
179 Jasmin Bećirović 8 01:42
180 Melisa Šehić 8 01:43
181 Korana Dvanajšćak 8 01:43
182 Zeljka Simic 8 01:43
183 Kristina Čović 8 01:43
184 Čalija Adisa 8 01:43
185 Nikola Pljevaljčić 8 01:43
186 Arnela Pezić 8 01:43
187 Zvjezdan Jakovljevic 8 01:44
188 Sanjin Frkatović 8 01:44
189 Ajla Dedić 8 01:44
190 Denin Cavalic 8 01:44
191 Naida Baščelija 8 01:45
192 Alija Sefo 8 01:45
193 Ermin Muratović 8 01:45
194 Nermin Imamovic 8 01:45
195 Armin Cehajic 8 01:45
196 Emina Mujić 8 01:46
197 Siniša Sadžak 8 01:46
198 Amar Kahrimanović 8 01:46
199 Ivana Vukoja 8 01:46
200 Emir Omerović 8 01:46
201 Velibor Badnjar 8 01:46
202 Antea Naletilić 8 01:47
203 Mujo Brkić 8 01:47
204 Slađan Ilić 8 01:47
205 Azra Šogolj 8 01:47
206 davor grgić 8 01:47
207 Samira Đidić 8 01:47
208 Azra Imamović 8 01:48
209 Ajna Čančar 8 01:48
210 Irma Maksumic 8 01:48
211 Aleksandra Matić Tadić 8 01:49
212 Ahmed Trkić 8 01:49
213 Samir Karavdić 8 01:50
214 Emir Kustura 8 01:50
215 Lamija Jahić 8 01:50
216 Nedeljko Sibinčić 8 01:50
217 Ilham Obradovic 8 01:50
218 Belma Čutura 8 01:50
219 Drago Tomic 8 01:50
220 Mateo Džidić 8 01:50
221 Edina Sadiković 8 01:51
222 Marko Čutura 8 01:51
223 Aleksandar Ljubojević 8 01:51
224 Rahmanović Amina 8 01:51
225 Haris Mulić 8 01:51
226 Dženita Kerrš 8 01:52
227 Kenan Hasic 8 01:52
228 bakir peljto 8 01:52
229 Jelena Lakić 8 01:52
230 Antonelan Lukić 8 01:52
231 Ognjen Malic 8 01:53
232 Alen Maslar 8 01:54
233 Marija Matić 8 01:55
234 Adna Rovcanin 8 01:55
235 Emina Ljajić 8 01:55
236 Edita Gojak 8 01:56
237 Mehić Đejlana 8 01:56
238 Amina Hadžić 8 01:56
239 Ivana Gužvić 8 01:56
240 Minela Musić 8 01:56
241 Tijana Zukić 8 01:57
242 Enida Kaldžija 8 01:57
243 Muamera Mešinović 8 01:57
244 natasa babic 8 01:57
245 Samra Dzajic 8 01:57
246 Slaviša Strunić 8 01:58
247 Adina Halilovic 8 01:58
248 Azra Smailagić 8 01:58
249 Enes Kazazić 8 01:58
250 Natalija Knežević 8 01:58
251 Amra Sehovic 8 01:59
252 LUGONJA EDINA 8 01:59
253 Jasmin Šehić 8 01:59
254 Dalila Selimović 8 02:00
255 Nermin Horman 8 02:01
256 Sajra Turko 8 02:01
257 Anja Grubačić 8 02:01
258 Anđelka Rikanović 8 02:01
259 Stjepan Jukić 8 02:01
260 Mirsada Spaho 8 02:01
261 Milana Savić 8 02:02
262 Kristijan Ravlić 8 02:02
263 Mirnes Bakija 8 02:03
264 Kerim Demiri 8 02:03
265 Seid Lišić 8 02:03
266 Lamija Seremet 8 02:03
267 Amra Keserović 8 02:04
268 Nataša Lukić 8 02:04
269 Selma Omerović 8 02:04
270 Dalida Demirović 8 02:05
271 Dragana Konjevic 8 02:05
272 Maida Durak 8 02:05
273 Elvis Skenderagić 8 02:05
274 Nejla Skopljak 8 02:05
275 Ajjsnd 8 02:05
276 Olga Štaka 8 02:05
277 Semina Brkić 8 02:05
278 Valentina Vasiljević 8 02:06
279 Nikola Stojnić 8 02:06
280 Adnan Jasarevic 8 02:06
281 Semir Hadžić 8 02:06
282 Fatima Katica 8 02:07
283 Dajana Pavlovic 8 02:07
284 Inela Agić 8 02:07
285 Nejra Mujčinović 8 02:08
286 Mirsad Mustafić 8 02:08
287 Elvir Omanović 8 02:08
288 Edin Garić 8 02:10
289 Jasmin Softić 8 02:10
290 Saša Jovljević 8 02:12
291 Berina Suljić 8 02:12
292 Miloš Kozić 8 02:12
293 Derviš Klokić 8 02:12
294 Dženana Oštraković 8 02:12
295 Amina Čilić 8 02:13
296 Zerina Spahić 8 02:13
297 Merima Omerbegovic 8 02:15
298 Nihad Ferhatović 8 02:15
299 dragan lukenda 8 02:16
300 Lejla Čamdžić 8 02:16
301 Adnan Subašić 8 02:17
302 Darko Mihajlovic 8 02:18
303 Sevla Čolaković 8 02:20
304 Almasa Poljić 8 02:20
305 Emir Zečević 8 02:21
306 Sara Alić 8 02:21
307 Amina Hasecic 8 02:25
308 Marija Sindik 8 02:25
309 Anđelko Pezić 8 02:27
310 Jelena mitrovic 8 02:27
311 Marija Puljarević 8 02:28
312 Hasečić Nejra 8 02:32
313 Neđo Krstić 8 02:37
314 Kenan Kečanović 8 02:40
315 Milana Kovacevic 8 02:40
316 Ajla Muratović 8 02:46
317 Bojana Skondric 8 02:51
318 Matej Raič 8 02:54
319 Nerma Burgić 8 03:09
320 Selma Opačin 8 03:21
321 Melita Stambolija 7 01:33
322 Ajla Semić 7 01:41
323 Edis miljanovic 7 01:42
324 Almina Porca 7 01:45
325 Amna Jusić 7 01:48
326 ADNA GRAHIĆ 7 01:50
327 Segmedina Fatušić 7 01:51
328 Dženita Behlil 7 01:51
329 Ermin Vojic 7 01:51
330 Ines Fetahović 7 01:52
331 Suzana Zoric 7 01:53
332 Bahrija Škahic 7 01:53
333 Lana Dotlić 7 01:56
334 Medina Tahić 7 01:57
335 Daria Peric 7 01:57
336 Dženo Dženkić 7 01:58
337 Tamara Vujičić 7 01:58
338 Zehra Jonuz 7 01:58
339 Ivanka Markotić 7 02:00
340 Amar Falan 7 02:01
341 Danijela Mauna 7 02:01
342 Sonja Perendija 7 02:03
343 Bakir Izetbegović 7 02:05
344 Aleksandar Botić 7 02:05
345 Elma Ćerimović 7 02:06
346 Ena Krkalić 7 02:06
347 Haris Bešić 7 02:06
348 Azmira Husetovic 7 02:07
349 Vanja obradović 7 02:07
350 Mubina Kasumović 7 02:07
351 Jazvin Jasmina 7 02:07
352 Mujkanović Ernada 7 02:07
353 Matea Vukoja 7 02:07
354 Dragana Cvisic 7 02:07
355 Mirza Nuhodžić 7 02:08
356 Amar Ismic 7 02:09
357 Dean Džebić 7 02:12
358 Sanja Tinjak 7 02:12
359 Azra Zukic 7 02:12
360 Bajric Sabaheta 7 02:13
361 Sanja Raguż 7 02:13
362 Anis Jupić 7 02:13
363 Iva Ivanković 7 02:14
364 Amra Pojata 7 02:14
365 Tijana Vujinović 7 02:14
366 diana maricic 7 02:14
367 Muhamed Hrle 7 02:15
368 Violeta Vekić 7 02:15
369 Marko Lončar 7 02:15
370 Elma Sulejmanagić 7 02:16
371 Mahira Selimović 7 02:17
372 Mulić Edna 7 02:17
373 Vildana Tabak 7 02:17
374 Hadžić Senada 7 02:17
375 Anisa Mulabdić 7 02:18
376 Ana Radosavljevic 7 02:19
377 Samra Bukvar 7 02:19
378 Šutković Fatima 7 02:19
379 Samed Zahirovic 7 02:21
380 Boriša Božić 7 02:21
381 Tamara Bakula 7 02:22
382 Dino Kosovac 7 02:25
383 Dženeta Čobo 7 02:26
384 Amna Menzilović 7 02:27
385 Ajla Šabanović 7 02:31
386 Merima Dervic 7 02:31
387 Nermina Karović 7 02:32
388 Ante Pusic 7 02:38
389 Dzenita Rahmanovic 7 02:45
390 Lamija Hibović 7 02:53
391 Dalibor Kraišniković 7 03:02
392 Violeta Javorović 7 03:26
393 Samela Selimović 7 03:50
394 Zorica Markovic 6 01:43
395 Amina Memić 6 01:51
396 Nermin Mahmutbegović 6 01:51
397 Midheta Topic 6 01:54
398 Dejan Kravljača 6 01:57
399 Maja Marjanović 6 01:59
400 Nisveta Čajtinović 6 02:00
401 Doris Juric 6 02:01
402 Anes Durmić 6 02:02
403 Sevala Koric 6 02:05
404 Enida Kapur 6 02:06
405 Dino Brljevac 6 02:07
406 Masic Selma 6 02:07
407 Alen Halilović 6 02:09
408 Fahreta Muhić 6 02:13
409 Hajrudin zulfic 6 02:16
410 Dalila Bajrektarevic 6 02:16
411 Muamer Zukanović 6 02:17
412 Danijel Vasilj 6 02:20
413 angel dimov 6 02:22
414 Edin Petrović 6 02:22
415 Kerim Pecikoza 6 02:23
416 Zdenko Mikulić 6 02:24
417 Senaida Bosnjak 6 02:26
418 Enisa Đelilbašić 6 02:26
419 Sanjin Šahić 6 02:27
420 Konjaric Amra 5 01:50
421 Hasiba Mustafic 5 01:51
422 Zijad Begić 5 02:05
423 Aida 5 02:08
424 Aleksa Bijeljac 5 02:09
425 Pejakovic Stefan 5 02:11
426 Nataša Krivošija Filipović 5 02:14
427 klaus kinkel 5 02:16
428 Ajna Mahmić 5 02:16
429 Nuruddin Prljača 5 02:18
430 Kristina 5 02:21
431 Zorana Miletic 5 02:24
432 aida botonjic 5 02:24
433 Izet Šutić 5 02:24
434 Emir Ganić 5 02:29
435 Armin Muratspahić 5 02:30
436 Milan Erdelic 5 02:32
437 Almin Muftić 5 02:40
438 Inel Spajić 5 02:40
439 Enida Idrizovic 5 02:41
440 Srđan Kecman 5 02:52
441 Matej Krajina 5 02:57
442 Aida Keč 5 05:04
443 Ajdin Hasančić 5 07:22
444 Emir Agic 4 01:50
445 Sabina Ismic 4 02:05
446 Ivana Lukić 4 02:15
447 Amila Alibegovic 4 03:04
448 elvedin brkan 3 02:09
449 Emina Šabačkić 3 02:09
450 Tea Tadijanić 2 02:30

Uslovi korištenja

Edukativni kviz o izborima je namijenjen prvenstveno mladima koji do sada nisu izlazili na izbore, ili su tek nedavno navršili 18 godina starosti, te stekli pravo da izađu na izbore. Saznajte koliko znate o izborima, načinu glasanja i koji ste na rang listi u Bosni i Hercegovini.

"Prvi put biram!" realizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom".