Prvi put biraš?

A, koliko znaš o izborima?

O kvizu

Kviz je nastao u okviru projektne aktivnosti "Prvi put biram!" koja podrazumijeva edukaciju mladih birača i biračica iz Bosne i Hercegovine koji su navršili ili će navršiti 18 godina prije izbora (Lokalnih 2016 i Općih 2018) o izborima, načinu glasanja, ulozi izborne administracije i posmatrača/ica, kao i važnosti njihovog učešča u izbornom procesu, Koalicija je kreirala edukativno-zabavni kviz o izborima. Cilj ovog kviza je motivacija svih građana i građanki da izađu na predstojeće Opće izbore 2018 te da testiraju svoje znanje o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini u konkurenciji sa svim starosnim generacijama.

"Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije "Pod lupom" i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije."

"Sadržaj ovog kviza je isključiva odgovornost Koalicije "Pod lupom" i ne odražava stavove USAID-a ili američke Vlade."

Nagrade

Za najbolje osigurane su 23 nagrade. Pravo na prve tri vrijedne nagrade imaju najbolje plasirani koji do sada nisu ostvarili svoje biračko pravo odnosno oni koji će ove godine prvi put izaći na izbore.

Preostalih 20 nagrada mogu osvojiti sve ostale starosne generacije. Takmičenje traje do 02.10. nakon čega će biti objavljena finalna rang lista i dodjeljene nagrade.

Rang lista

Rang Ime i prezime Tačno Vrijeme
1 Belma Marić 8 01:11
2 Sara Kljajić 8 01:12
3 Alma Hidic 8 01:12
4 Muhamed Čolaković 8 01:13
5 Nermin Salkić 8 01:13
6 Tamara Kojić 8 01:13
7 Amina K. 8 01:13
8 Adela Krijestarac 8 01:13
9 Armen Horman 8 01:14
10 Fatka Šić 8 01:14
11 Amra Selimović 8 01:14
12 Almir Kriještarac 8 01:14
13 Hamid Sadiković 8 01:14
14 Ilija Kljajić 8 01:14
15 Sanela Kljajić 8 01:14
16 Đenana Sadiković 8 01:14
17 Namik Lojić 8 01:15
18 Amina Sadiku 8 01:15
19 Madzid Abaza 8 01:15
20 Mirza Bašić 8 01:15
21 Irma Ćesić 8 01:15
22 Eldin Mujkanović 8 01:15
23 Emina Terko 8 01:15
24 Emina Sarajlić 8 01:15
25 Adnan Andelic 8 01:15
26 Benjamin Mehic 8 01:15
27 Amar Begović 8 01:15
28 Saliha Begović 8 01:15
29 Amel Varupa 8 01:15
30 Ismar Kalesić 8 01:16
31 Emel Brkan 8 01:16
32 Emir Ličina 8 01:16
33 Semir Muhić 8 01:16
34 Mugdim Đuliman 8 01:16
35 Dervo Marić 8 01:16
36 Ajla Sabaredzovic 8 01:16
37 Amina Skopljak 8 01:16
38 Ismar Kalesić 8 01:16
39 Melika Džabija 8 01:17
40 Zumra Selimović 8 01:17
41 Lejla Karabeg 8 01:17
42 Orhideja Kahvic 8 01:17
43 Loncaric Emir 8 01:17
44 Dajana Modić 8 01:18
45 Benjamin Muminović 8 01:18
46 Nejra 8 01:18
47 Semir Jusić 8 01:19
48 Anja Ilić 8 01:19
49 Nevzet Kovacevoic 8 01:19
50 Belma Belma 8 01:19
51 Tarik Halać 8 01:19
52 Zerin Lekić 8 01:19
53 Tarik Halać 8 01:19
54 Dzenis Bojcic 8 01:19
55 Emir Loncaric 8 01:19
56 Amila Ćemo 8 01:19
57 Aleksandar Toprek 8 01:20
58 Aleksandar Pantelić 8 01:20
59 Amina Omanović 8 01:21
60 Senad Čehajić 8 01:21
61 Denis Ivanović 8 01:21
62 Azra Fejzić 8 01:21
63 Jamina Halilović 8 01:21
64 Jasmina Rahic 8 01:21
65 Alen Radić 8 01:21
66 Afan Terko 8 01:21
67 Milica Janjetovic 8 01:21
68 Selma Bajrektarević 8 01:22
69 Amila Husic 8 01:22
70 Bahira Ahmetović 8 01:22
71 Amina Zalihić 8 01:22
72 Sureja kovačević 8 01:22
73 Anesa Fejzic 8 01:22
74 Fahrudin Topalović 8 01:22
75 Inela Krajic 8 01:22
76 Amina Al-Tawil 8 01:22
77 Marko Maksimovic 8 01:22
78 Emina Sudic 8 01:22
79 Resul Čehajić 8 01:23
80 Nerma Topalović 8 01:23
81 Zarif Pašić 8 01:23
82 Omer Spahić 8 01:23
83 Muhamed Garić 8 01:23
84 Djurdjica Petrovic 8 01:23
85 Cvijetin Miškić 8 01:23
86 Helena Pajic 8 01:23
87 Amel Sućeska 8 01:24
88 Emina Ismajilefendic 8 01:24
89 Emir Ismajilefendic 8 01:24
90 Adi Kazic 8 01:24
91 Vladimir Savić 8 01:24
92 Almina Muminović 8 01:24
93 Vildana Gačanović 8 01:24
94 Ema Džananović 8 01:24
95 Dino Memić 8 01:24
96 Amina Šabić 8 01:24
97 Fahira Batovac 8 01:24
98 medina mrkonjic 8 01:24
99 Alen Zulčić 8 01:25
100 Mernisa Begić 8 01:25
101 Semir Karic 8 01:25
102 Senaid Šabanija 8 01:25
103 Mirza Sehalic 8 01:25
104 Husein Pašić 8 01:25
105 Selma Zejnilovic 8 01:25
106 Ajla Babahmetović 8 01:26
107 Tarik Karup 8 01:26
108 AMINA DŽABIJA 8 01:26
109 Emica Laličić 8 01:26
110 Benjamin Odobašić 8 01:26
111 Naida Drljević 8 01:26
112 Samira Aličić 8 01:26
113 Матија Поповић 8 01:26
114 David Moconja 8 01:26
115 Dzenan Muhic 8 01:27
116 Semir Muhić 8 01:27
117 Anela Kadrić 8 01:27
118 Miroslav Jovic 8 01:27
119 Petar Praštalo 8 01:27
120 Dženit Vildić 8 01:27
121 Elvir Cajic 8 01:27
122 Esma Osmanbegović 8 01:27
123 Gacanovic Lamija 8 01:27
124 Meho Sejdinovic 8 01:28
125 Adna Šaković 8 01:28
126 vernes comor 8 01:28
127 Edis Gijo 8 01:28
128 Emir Zukić 8 01:28
129 Merima Mulagić 8 01:28
130 Senahid Begić 8 01:28
131 Nezir Begović 8 01:28
132 Šejla Mašić 8 01:28
133 Jusuf Kero 8 01:28
134 Selma Smlatić 8 01:28
135 Adi Smajić 8 01:28
136 Vedad Mesic 8 01:28
137 Aida Bevrnja 8 01:29
138 Irma Handabaka 8 01:29
139 Vinka Čoko 8 01:29
140 Haris Cehic 8 01:29
141 Amna Jusić 8 01:29
142 Enes Halilović 8 01:29
143 Elma Mujezinović 8 01:29
144 Sejo Ivković 8 01:29
145 Sabina Kovačević 8 01:29
146 Adna Veli 8 01:29
147 Dajana Nastić 8 01:29
148 Amir Merdovic 8 01:29
149 Amina Botić 8 01:30
150 Mehmed Ibrišimović 8 01:30
151 Omar Beba 8 01:30
152 Elmedin Delić 8 01:30
153 Dženisa Memić 8 01:30
154 Adil Karadža 8 01:30
155 Aleksandar Petrović 8 01:30
156 Emir Jahic 8 01:30
157 Admir Hatunić 8 01:30
158 Eldina Halilović 8 01:30
159 Dragana Brtan 8 01:30
160 Marija Mitrić 8 01:30
161 Almir Handabaka 8 01:31
162 Sara Gluhić 8 01:31
163 Senida Topalović 8 01:31
164 Šejla Avdić 8 01:31
165 Милан Кецман 8 01:31
166 Tanja Pavličević 8 01:31
167 Medina Arzić 8 01:31
168 Ammar Veljagić 8 01:31
169 Mersiha Ćeranić 8 01:31
170 Amina KOmar 8 01:31
171 Amina Hasić 8 01:31
172 Ajla Džano 8 01:31
173 Ilma Okanovic 8 01:31
174 Neđo Krstić 8 01:31
175 Anela Pestalic 8 01:31
176 Nijaz Ćehaja 8 01:32
177 Ema Laličić 8 01:32
178 Belma Smlatić Harčević 8 01:32
179 Mulalić Azra 8 01:32
180 Gorana Ristic 8 01:32
181 Faris Bičo 8 01:32
182 Medina Krupalija 8 01:32
183 Petrović Aleksandar 8 01:32
184 Ignjat Pejović 8 01:32
185 Selma Isić 8 01:32
186 Jovica Brkić 8 01:32
187 Adna Alic 8 01:32
188 Isak Tufekčić 8 01:33
189 Ranka Mikoljić 8 01:33
190 Emina Murtić 8 01:33
191 Luka Kavelj 8 01:33
192 Jasmina Jahic 8 01:33
193 Marija Vrhovac 8 01:33
194 Petra Zelenika 8 01:33
195 Ibrahim Helja 8 01:33
196 Šejma Mlaćo 8 01:33
197 Almir Lugonja 8 01:33
198 Emir Karisik 8 01:33
199 Elma Opačin 8 01:34
200 Amina Begagić 8 01:34
201 Iris Mekinjic 8 01:34
202 ANEL IKANOVIĆ 8 01:34
203 Jasmin Bećirović 8 01:34
204 Adna Brđanin 8 01:34
205 D. L. 8 01:34
206 Mirza Ramovic 8 01:34
207 Raif Lišančić 8 01:34
208 Milan Sekulić 8 01:34
209 Mario Šilić 8 01:35
210 Miodrag Vasiljevic 8 01:35
211 Jasmin Memić 8 01:35
212 Belma Licanin 8 01:35
213 Elisa Šepić 8 01:35
214 Jovica Janjetović 8 01:35
215 Slađana Babičić 8 01:36
216 Ammar Konjhodžić 8 01:36
217 Hamza Delic 8 01:36
218 Rade Popović 8 01:36
219 Mirza Catibusic 8 01:36
220 Irma 8 01:36
221 Berina Hrnjić 8 01:36
222 Emina Hadžić 8 01:36
223 Emira Fejzić 8 01:36
224 Kenan Mešanović 8 01:36
225 Belmin Hinovic 8 01:37
226 Emina Mehmedović 8 01:37
227 Medina Pelja 8 01:37
228 Alem Šuta 8 01:37
229 Tijana Stojković 8 01:37
230 Jovic Miroslav 8 01:37
231 Senad Susic 8 01:37
232 Viktorija Jokić 8 01:37
233 Medina Bejtović 8 01:37
234 Irma Krantić 8 01:37
235 Mirnes Ćerimović 8 01:38
236 Elmedina Kasic 8 01:38
237 Andrea Jevric 8 01:38
238 Adnan Tupani 8 01:38
239 Aleksandar Obradovic 8 01:38
240 Samra Dzajic 8 01:38
241 Dinela Butković 8 01:38
242 Emir Fatušić 8 01:38
243 Proba Test 8 01:39
244 Enver Gluhić 8 01:39
245 Emina Razić 8 01:39
246 Amir Krehić 8 01:39
247 Elma Alić 8 01:39
248 Velagić Lamija 8 01:39
249 Asim Ibric 8 01:39
250 Antonela Lukić 8 01:39
251 Almir Mujić 8 01:39
252 Lejla Kovač 8 01:39
253 Boris Vuković 8 01:39
254 Vladimir Gutić 8 01:39
255 Irena Subotic 8 01:40
256 Ajsa Delic 8 01:40
257 Faruk Gutić 8 01:40
258 Eldar Imširović 8 01:40
259 Gabriela Ćorić 8 01:40
260 Ida Tokalić 8 01:40
261 Emir Mujanovic 8 01:40
262 Ilvana Hatibovic 8 01:40
263 Emina Šehić 8 01:40
264 Marijana Cvijanovic 8 01:40
265 Osman Repeša 8 01:40
266 Semir Muhić 8 01:40
267 Nihad Ćulah 8 01:40
268 Hamza Isić 8 01:40
269 Emina Osmanović 8 01:40
270 Ajla Smajović 8 01:40
271 Faris Mušić 8 01:41
272 Amina Neretljak 8 01:41
273 Armin Taslaman 8 01:41
274 Emir Pita 8 01:41
275 Aida Mrđanović 8 01:41
276 Edis Bajrić 8 01:41
277 Ajdin Gosto 8 01:41
278 Dino Suljić 8 01:41
279 Lejla Lavić 8 01:41
280 Benjamin Hasanić 8 01:41
281 Nejra Cerovina 8 01:41
282 Adnan Alić 8 01:41
283 Jasna Sirar 8 01:41
284 JASMINA SULTANIC 8 01:41
285 Ilmana Imsirovic 8 01:41
286 Naida Jahić 8 01:41
287 Aida Đulić 8 01:42
288 Maid Bajramovic 8 01:42
289 Dalibor Ristic 8 01:42
290 Adi Glavinić 8 01:42
291 Emina Đelihodžić 8 01:42
292 Siniša Sadžak 8 01:42
293 Almedina Išerić 8 01:42
294 Mirza Mujdžić - Jojić 8 01:42
295 Ivana Vukoja 8 01:42
296 Valentina Vasiljević 8 01:42
297 Amila Hlivnjak 8 01:42
298 Lejla Hanić 8 01:42
299 Melisa Šehić 8 01:43
300 Korana Dvanajšćak 8 01:43
301 Zeljka Simic 8 01:43
302 Kristina Čović 8 01:43
303 Čalija Adisa 8 01:43
304 Nikola Pljevaljčić 8 01:43
305 Arnela Pezić 8 01:43
306 Elvira Leka 8 01:43
307 Medina Mujić 8 01:43
308 Lejla Hrustic 8 01:43
309 Matias Zečević 8 01:43
310 Zvjezdan Jakovljevic 8 01:44
311 Sanjin Frkatović 8 01:44
312 Ajla Dedić 8 01:44
313 Denin Cavalic 8 01:44
314 Ognjen Malic 8 01:44
315 Novica Milisavic 8 01:44
316 Matija Krivošić 8 01:44
317 Lana Samardzija 8 01:44
318 Naida Baščelija 8 01:45
319 Alija Sefo 8 01:45
320 Ermin Muratović 8 01:45
321 Nermin Imamovic 8 01:45
322 Armin Cehajic 8 01:45
323 Mihaela Mikulčik 8 01:45
324 Tarik Ismiel 8 01:45
325 Nedžad Delalić 8 01:45
326 Nikolina Krstić 8 01:45
327 Emina Mujić 8 01:46
328 Amar Kahrimanović 8 01:46
329 Emir Omerović 8 01:46
330 Velibor Badnjar 8 01:46
331 Adelisa Mašić 8 01:46
332 Iman Dželilović 8 01:46
333 Osman Musić 8 01:46
334 Arnela D 8 01:46
335 Edita Gojak 8 01:46
336 Armin Handžić 8 01:46
337 Mirsad Mehmedic 8 01:46
338 Begzad Hidić 8 01:46
339 Antea Naletilić 8 01:47
340 Mujo Brkić 8 01:47
341 Slađan Ilić 8 01:47
342 Azra Šogolj 8 01:47
343 davor grgić 8 01:47
344 Samira Đidić 8 01:47
345 Ajdin Memić 8 01:47
346 Duško Majkić 8 01:47
347 Emina Beridan 8 01:47
348 Šeherzada Begagić 8 01:47
349 Jelica Stanišić 8 01:47
350 Azra Imamović 8 01:48
351 Ajna Čančar 8 01:48
352 Irma Maksumic 8 01:48
353 Jasmina Alić 8 01:48
354 Aleksandra Matić Tadić 8 01:49
355 Ahmed Trkić 8 01:49
356 Ramajana Radosavac 8 01:49
357 Denis Zulović 8 01:49
358 Asja Kuko 8 01:49
359 Samir Karavdić 8 01:50
360 Emir Kustura 8 01:50
361 Lamija Jahić 8 01:50
362 Nedeljko Sibinčić 8 01:50
363 Ilham Obradovic 8 01:50
364 Belma Čutura 8 01:50
365 Drago Tomic 8 01:50
366 Mateo Džidić 8 01:50
367 Minela Hasić 8 01:50
368 Elvis Piknjač 8 01:50
369 Ahmed Yousef 8 01:50
370 Adna Fejzić 8 01:50
371 Nađa Dubajić 8 01:50
372 Sara Ćerketa 8 01:50
373 Nemanja Pavlović 8 01:50
374 Edina Sadiković 8 01:51
375 Marko Čutura 8 01:51
376 Aleksandar Ljubojević 8 01:51
377 Rahmanović Amina 8 01:51
378 Haris Mulić 8 01:51
379 Murisa Hodžić 8 01:51
380 Marko Velemir 8 01:51
381 Senid Cakrama 8 01:51
382 Tijana Radić 8 01:51
383 Matea Crnjac 8 01:51
384 Dženita Kerrš 8 01:52
385 Kenan Hasic 8 01:52
386 bakir peljto 8 01:52
387 Jelena Lakić 8 01:52
388 Antonelan Lukić 8 01:52
389 Jasmin Palić 8 01:52
390 Anja Pehar 8 01:52
391 Ena Muslić 8 01:52
392 Bojan Dedić 8 01:52
393 Boris Tankić 8 01:52
394 Jelena Vuruna 8 01:52
395 Mersida Oštraković 8 01:53
396 Hasic saudina 8 01:53
397 Alen Maslar 8 01:54
398 Alma Grizic 8 01:54
399 Zerina Malkoč 8 01:54
400 Muamer Čaušević 8 01:54
401 Ilma Halilović 8 01:54
402 Marija Matić 8 01:55
403 Adna Rovcanin 8 01:55
404 Emina Ljajić 8 01:55
405 Merima Ćeranić 8 01:55
406 Violeta Javorović 8 01:55
407 Ahmet Ćatić 8 01:55
408 Aida Žunić 8 01:55
409 Berina Kovačević 8 01:55
410 Pipo Alem 8 01:55
411 Marija Vučić 8 01:55
412 Konjaric Ajdin 8 01:55
413 Mehić Đejlana 8 01:56
414 Amina Hadžić 8 01:56
415 Ivana Gužvić 8 01:56
416 Minela Musić 8 01:56
417 Nejra Pinjo 8 01:56
418 Jelena Djurkovic 8 01:56
419 Dragana Konjevic 8 01:56
420 Eldin Pintol 8 01:56
421 Omer Pajalić 8 01:56
422 Tijana Zukić 8 01:57
423 Enida Kaldžija 8 01:57
424 Muamera Mešinović 8 01:57
425 natasa babic 8 01:57
426 Zelimir Ljuboje 8 01:57
427 Nevresa Rahimić 8 01:57
428 Slaviša Strunić 8 01:58
429 Adina Halilovic 8 01:58
430 Azra Smailagić 8 01:58
431 Enes Kazazić 8 01:58
432 Natalija Knežević 8 01:58
433 Fahreta Muhić 8 01:58
434 Eldar Delalić 8 01:58
435 Elma Karišik 8 01:58
436 Ademir Eminovic 8 01:58
437 Ehlimana Pasic 8 01:58
438 Amra Sehovic 8 01:59
439 LUGONJA EDINA 8 01:59
440 Jasmin Šehić 8 01:59
441 razija subašić 8 01:59
442 Mirzet Škrgić 8 01:59
443 Omer Muminović 8 01:59
444 Dalila Selimović 8 02:00
445 MILAN ŽIVKOVIĆ-ŽIKA 8 02:00
446 Dejan Kravljača 8 02:00
447 Senida Sadiković 8 02:00
448 Mubina Isaković 8 02:00
449 Emina Klis 8 02:00
450 Nermin Horman 8 02:01
451 Sajra Turko 8 02:01
452 Anja Grubačić 8 02:01
453 Anđelka Rikanović 8 02:01
454 Stjepan Jukić 8 02:01
455 Mirsada Spaho 8 02:01
456 Alma Šašić 8 02:01
457 Emir Trepanic 8 02:01
458 Esma Garanovic 8 02:01
459 Ilda Begić 8 02:01
460 Dalila Šečić 8 02:01
461 Sara Bratic 8 02:01
462 Milana Savić 8 02:02
463 Kristijan Ravlić 8 02:02
464 Milica Malivojevic 8 02:02
465 Ademir Ćosićkić 8 02:02
466 Berina Tabaković 8 02:02
467 Vinko Šantić 8 02:02
468 Mirnes Bakija 8 02:03
469 Kerim Demiri 8 02:03
470 Seid Lišić 8 02:03
471 Lamija Seremet 8 02:03
472 Nikola Šender 8 02:03
473 Ademir Iskrić 8 02:03
474 Mirza Arifović 8 02:03
475 Žaklina Ljuboje 8 02:03
476 Nermina Ćebić 8 02:03
477 Amra Keserović 8 02:04
478 Nataša Lukić 8 02:04
479 Selma Omerović 8 02:04
480 Sumeja Čeho 8 02:04
481 Dalida Demirović 8 02:05
482 Maida Durak 8 02:05
483 Elvis Skenderagić 8 02:05
484 Nejla Skopljak 8 02:05
485 Ajjsnd 8 02:05
486 Olga Štaka 8 02:05
487 Semina Brkić 8 02:05
488 Jelena Jagrovic 8 02:05
489 Amra Hasic 8 02:05
490 Nikola Stojnić 8 02:06
491 Adnan Jasarevic 8 02:06
492 Semir Hadžić 8 02:06
493 Edna Nukic 8 02:06
494 Lejla Skaljic 8 02:06
495 Alden Sinanović 8 02:06
496 Fatima Katica 8 02:07
497 Dajana Pavlovic 8 02:07
498 Inela Agić 8 02:07
499 Adna Curić 8 02:07
500 Ademir Mehanović 8 02:07
501 Nejra Mujčinović 8 02:08
502 Mirsad Mustafić 8 02:08
503 Elvir Omanović 8 02:08
504 Edin Garić 8 02:10
505 Jasmin Softić 8 02:10
506 Erna Smajlovic 8 02:10
507 Aldin Rizvo 8 02:10
508 Irma Dervišević 8 02:10
509 Ilma Kunić 8 02:10
510 Din Šačić 8 02:10
511 Ines Pirić-Novaković 8 02:10
512 Selmir Avdić 8 02:10
513 Dijana Karic 8 02:11
514 Saša Jovljević 8 02:12
515 Berina Suljić 8 02:12
516 Miloš Kozić 8 02:12
517 Derviš Klokić 8 02:12
518 Dženana Oštraković 8 02:12
519 Eldar Ćerim 8 02:12
520 Adin Fazlagić 8 02:12
521 Amina Čilić 8 02:13
522 Zerina Spahić 8 02:13
523 Sabahudin Đugum 8 02:13
524 Merima Omerbegovic 8 02:15
525 Nihad Ferhatović 8 02:15
526 Denis Hadžić 8 02:15
527 Nejra Oparić 8 02:15
528 Semra Bukva 8 02:15
529 dragan lukenda 8 02:16
530 Lejla Čamdžić 8 02:16
531 Adnana Fehrić 8 02:16
532 Adnan Subašić 8 02:17
533 Dino Dautčehajić 8 02:17
534 Alen Glinac 8 02:17
535 Darko Mihajlovic 8 02:18
536 Nermin Čerkezović 8 02:18
537 Adisa Handzic 8 02:18
538 Aida omerašević 8 02:19
539 Mersida Salihovic 8 02:19
540 Sevla Čolaković 8 02:20
541 Almasa Poljić 8 02:20
542 Emir Zečević 8 02:21
543 Sara Alić 8 02:21
544 Amer Bečić 8 02:23
545 Ammar Liđan 8 02:23
546 Aleksa Jović 8 02:23
547 Sadeta Bajrović 8 02:24
548 Enes Jogunčić 8 02:24
549 Vildana Karić-Huskić 8 02:24
550 Amina Hasecic 8 02:25
551 Marija Sindik 8 02:25
552 Benjamin Mušija 8 02:25
553 Sejla Bisanovic 8 02:25
554 Jelena Mihic 8 02:26
555 Ajla Camović 8 02:26
556 Anđelko Pezić 8 02:27
557 Jelena mitrovic 8 02:27
558 Amir Aletic 8 02:27
559 Marija Puljarević 8 02:28
560 Elmedina Kapetan 8 02:28
561 Kasim Loncaric 8 02:28
562 Amina Beganović 8 02:29
563 Senaid Alić 8 02:29
564 Hasečić Nejra 8 02:32
565 Nermin Bosnjak 8 02:34
566 Kenan Kečanović 8 02:40
567 Milana Kovacevic 8 02:40
568 Ajla Muratović 8 02:46
569 Bojana Skondric 8 02:51
570 Matej Raič 8 02:54
571 Ariane Vlahen 8 02:54
572 Nerma Burgić 8 03:09
573 Selma Opačin 8 03:21
574 Melita Stambolija 7 01:33
575 Ajla Semić 7 01:41
576 Merjema Mekic 7 01:41
577 Edis miljanovic 7 01:42
578 Fatima Ikanovic 7 01:44
579 Almina Porca 7 01:45
580 Selma Bajrektarevic 7 01:45
581 Adela Mujić 7 01:46
582 Tadžida Talić 7 01:47
583 Stefan Ćeha 7 01:48
584 ADNA GRAHIĆ 7 01:50
585 Segmedina Fatušić 7 01:51
586 Dženita Behlil 7 01:51
587 Ermin Vojic 7 01:51
588 Ajla Muračević 7 01:51
589 Emina Sejfic 7 01:51
590 Ines Fetahović 7 01:52
591 Adin Provalić 7 01:52
592 Berina Bulatović 7 01:52
593 Aida Bektešević 7 01:52
594 Suzana Zoric 7 01:53
595 Bahrija Škahic 7 01:53
596 Zlatan Kovačević 7 01:53
597 Hamdija Abazović 7 01:54
598 Adis Čelik 7 01:55
599 Lana Dotlić 7 01:56
600 Ivan Ilić 7 01:56
601 Harisa Kadrić 7 01:56
602 Medina Tahić 7 01:57
603 Daria Peric 7 01:57
604 Adisa Hujić 7 01:57
605 Amer Begovic 7 01:57
606 Dženo Dženkić 7 01:58
607 Tamara Vujičić 7 01:58
608 Zehra Jonuz 7 01:58
609 Dizdarevic Alma 7 01:58
610 Dubravka Mićić 7 01:58
611 Alma Delić 7 01:58
612 Denisa Filipovic 7 01:58
613 Džejla Palalić 7 01:59
614 Ivanka Markotić 7 02:00
615 Medina Čarkadžić 7 02:00
616 Amar Falan 7 02:01
617 Danijela Mauna 7 02:01
618 Neira Omerika 7 02:02
619 Amer Sirar 7 02:02
620 Sonja Perendija 7 02:03
621 Sejad Taletovic 7 02:03
622 KRTOLA 7 02:03
623 Bakir Izetbegović 7 02:05
624 Aleksandar Botić 7 02:05
625 Maja Ilić 7 02:05
626 Elma Ćerimović 7 02:06
627 Ena Krkalić 7 02:06
628 Haris Bešić 7 02:06
629 Dragana Spasic 7 02:06
630 Azmira Husetovic 7 02:07
631 Vanja obradović 7 02:07
632 Mubina Kasumović 7 02:07
633 Jazvin Jasmina 7 02:07
634 Mujkanović Ernada 7 02:07
635 Matea Vukoja 7 02:07
636 Dragana Cvisic 7 02:07
637 Amira Kljajic 7 02:07
638 Aldina Mahmutovic 7 02:07
639 Mirza Nuhodžić 7 02:08
640 smiljanic marijana 7 02:08
641 Amar Ismic 7 02:09
642 Amina Bećirbašić 7 02:09
643 Berina Rizvić 7 02:09
644 Branka Bošnjak 7 02:10
645 Nađa Mehić Pavlović 7 02:11
646 Dean Džebić 7 02:12
647 Sanja Tinjak 7 02:12
648 Azra Zukic 7 02:12
649 Tanja Radić 7 02:12
650 Samira Petrešin 7 02:12
651 Bajric Sabaheta 7 02:13
652 Sanja Raguż 7 02:13
653 Anis Jupić 7 02:13
654 Una Herenda 7 02:13
655 Edna Delic 7 02:13
656 Iva Ivanković 7 02:14
657 Amra Pojata 7 02:14
658 Tijana Vujinović 7 02:14
659 diana maricic 7 02:14
660 Muhamed Hrle 7 02:15
661 Violeta Vekić 7 02:15
662 Marko Lončar 7 02:15
663 Elma Sulejmanagić 7 02:16
664 Mahira Selimović 7 02:17
665 Mulić Edna 7 02:17
666 Vildana Tabak 7 02:17
667 Hadžić Senada 7 02:17
668 Anisa Mulabdić 7 02:18
669 Aldina Harbaš 7 02:18
670 Marijana Begovic 7 02:18
671 Ana Radosavljevic 7 02:19
672 Samra Bukvar 7 02:19
673 Šutković Fatima 7 02:19
674 Azra Omerović 7 02:19
675 Berina Bešić 7 02:20
676 Samed Zahirovic 7 02:21
677 Boriša Božić 7 02:21
678 Milan Čarakovac 7 02:21
679 Dino Cigic 7 02:21
680 Denis Strmota 7 02:21
681 Tamara Bakula 7 02:22
682 Merjem 7 02:22
683 Dino Kosovac 7 02:25
684 Aida Karović 7 02:25
685 Jelena Biljaka 7 02:25
686 Milan Vujanović 7 02:25
687 Dženeta Čobo 7 02:26
688 Amna Menzilović 7 02:27
689 Ajla Šabanović 7 02:31
690 Merima Dervic 7 02:31
691 Jelena Gelić 7 02:31
692 Nermina Karović 7 02:32
693 Ante Pusic 7 02:38
694 Amel Bajrić 7 02:38
695 Miralem Ćato 7 02:43
696 Dzenita Rahmanovic 7 02:45
697 Lamija Hibović 7 02:53
698 Dalibor Kraišniković 7 03:02
699 Dragica Đurasović 7 03:19
700 Samela Selimović 7 03:50
701 Adna Alibegović 6 01:36
702 Zorica Markovic 6 01:43
703 Amer Hadžinurbegović 6 01:49
704 Munever Mešić 6 01:49
705 Amina Memić 6 01:51
706 Nermin Mahmutbegović 6 01:51
707 Mirza Huseinbasic 6 01:53
708 Midheta Topic 6 01:54
709 Luka Crnogorac 6 01:56
710 Ermina Kalabic 6 01:56
711 Lucija Primorac 6 01:57
712 Dženana Kurbegović 6 01:57
713 Ajla Aljović 6 01:57
714 Maja Marjanović 6 01:59
715 Nisveta Čajtinović 6 02:00
716 Aiša Tutmić 6 02:00
717 Doris Juric 6 02:01
718 Anes Durmić 6 02:02
719 Sevala Koric 6 02:05
720 Enida Kapur 6 02:06
721 Dino Brljevac 6 02:07
722 Masic Selma 6 02:07
723 Amra Saluhovic 6 02:07
724 Zdenka Pekić 6 02:08
725 Erna Begovac 6 02:08
726 Alen Halilović 6 02:09
727 Almin Kuric 6 02:10
728 Milan Kovacevic 6 02:10
729 Aida Konjalić 6 02:11
730 Tanja Maksimovic 6 02:11
731 Demir Suljic 6 02:11
732 Edin 6 02:13
733 Nejira Catic 6 02:15
734 Hajrudin zulfic 6 02:16
735 Dalila Bajrektarevic 6 02:16
736 almedina čomaga 6 02:16
737 Muamer Zukanović 6 02:17
738 Amila Bešić 6 02:17
739 Željko Glogovac 6 02:18
740 Alen Sljivo 6 02:18
741 Danijel Vasilj 6 02:20
742 Emina Baručija 6 02:20
743 Ikonija Golic 6 02:21
744 Dijana Rajkovic 6 02:21
745 angel dimov 6 02:22
746 Edin Petrović 6 02:22
747 Adelisa Šušić 6 02:22
748 Kerim Pecikoza 6 02:23
749 Enes Pasic 6 02:23
750 Zdenko Mikulić 6 02:24
751 Amina Neimarlija 6 02:25
752 Senaida Bosnjak 6 02:26
753 Enisa Đelilbašić 6 02:26
754 Sanjin Šahić 6 02:27
755 Anto Đukić 6 02:27
756 Almina Kovacevic 6 02:27
757 Sara Stojakovic 6 02:28
758 Bojan Skoko 6 02:32
759 Lamija Muratovic 6 02:33
760 Fatima Hodžić 6 02:37
761 Ismail Pulo 6 02:43
762 Ajla Joldić 6 03:07
763 Konjaric Amra 5 01:50
764 Hasiba Mustafic 5 01:51
765 Esma Tahmiscic 5 01:56
766 Harisa Lušija 5 02:01
767 Zenan Hrkić 5 02:02
768 Mirza Hadžić 5 02:03
769 Zijad Begić 5 02:05
770 Marijana Banožić 5 02:07
771 Aida 5 02:08
772 slobodan lajsic 5 02:08
773 Aleksa Bijeljac 5 02:09
774 Edna Aletić 5 02:10
775 Pejakovic Stefan 5 02:11
776 Nataša Krivošija Filipović 5 02:14
777 Ivana Ratkovic 5 02:15
778 klaus kinkel 5 02:16
779 Ajna Mahmić 5 02:16
780 Ajla Bosnjak 5 02:16
781 Almira Durdžić 5 02:16
782 Nuruddin Prljača 5 02:18
783 Mirela Fetic 5 02:19
784 Ademir Imširović 5 02:19
785 Kristina 5 02:21
786 Zorana Miletic 5 02:24
787 aida botonjic 5 02:24
788 Izet Šutić 5 02:24
789 Emir Ganić 5 02:29
790 Armin Muratspahić 5 02:30
791 Milan Erdelic 5 02:32
792 Almin Muftić 5 02:40
793 Inel Spajić 5 02:40
794 Enida Idrizovic 5 02:41
795 Ognjen Radonjić 5 02:46
796 Srđan Kecman 5 02:52
797 Matej Krajina 5 02:57
798 Aida Keč 5 05:04
799 Ajdin Hasančić 5 07:22
800 Emir Agic 4 01:50
801 Sabina Ismic 4 02:05
802 Dženita Čurić 4 02:11
803 Ivana Lukić 4 02:15
804 Belma Hadzimusic 4 02:17
805 Džeraldina Marijanović 4 02:19
806 pulp fiction 4 02:28
807 Amila Alibegovic 4 03:04
808 elvedin brkan 3 02:09
809 Emina Šabačkić 3 02:09
810 Azelma Čelić 2 02:03
811 Tea Tadijanić 2 02:30

Uslovi korištenja

Edukativni kviz o izborima je namijenjen prvenstveno mladima koji do sada nisu izlazili na izbore, ili su tek nedavno navršili 18 godina starosti, te stekli pravo da izađu na izbore. Saznajte koliko znate o izborima, načinu glasanja i koji ste na rang listi u Bosni i Hercegovini.

"Prvi put biram!" realizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore "Pod lupom".